Voda, plyn, kúrenie

HEPWORTH Potrubie pre podlahové kúrenie, 16 mm

Potrubie z polybutylénu PN3, 70°C pre podlahové vykurovanie. Rozmer 16 mm.      minimálny odber je 25 metrov a následne pridávanie po 5 metroch.     Kontakt pre obchod ATRIA.SK: 0917 133 664, 0917 133 662

PPR koleno 90°, 25

PPR plastové koleno 90° je určené pre zmenu potrubnej trasy.

PPR nátrubok redukovaný 25x20

PPR Nátrubok redukovaný 25x20 Tvarovka slúži na spojenie potrubia a zároveň zmenu priemeru potrubia. PPR je univerzálny plastový (polypropylénový) potrubný systém použiteľný pre tlakové rozvody: pitnej a teplej vody, stlačeného vzduchu a mnoho daľších látok pokiaľ im materiál PPR odoláva (je nutné posúdiť konkrétny prípad – kontaktujte nás) Výhody systému PPR: náhrada oceľových trubiek plastovými má výrazne kladné ekologické a ekonomické ukazatele minimálna životnosť pri správnej montáži 50 rokov hygienicky nezávadný, nekoroduje montáž je jednoduchá, čistá a rýchla jednoduchá manipulácia – nízká hmotnosť nízka hlučnosť nízké tlakové stráty trením systém spĺňa normy pre označenie „ekologicky šetrný výrobok“   Montáž systému PPR: Montáž a použitie výrobkov sa riadi montážnym predpisom pre systém PPR - spájanie polyfúznym zváraním. Záruka na rúry a tvarovky je 10 rokov

PPR nátrubok 32

Plastový PPR nátrubok je určený na spájanie potrubia

PPR T-kus redukovaný 25x20x25

PPR T-kus redukovaný 25x20x25 Tvarovka slúži na vytvorenie odbočky potrubia a zároveň na zmenu priemeru. PPR je univerzálny plastový (polypropylénový) potrubný systém použiteľný pre tlakové rozvody: pitnej a teplej vody, stlačeného vzduchu a mnoho daľších látok pokiaľ im materiál PPR odoláva (je nutné posúdiť konkrétny prípad – kontaktujte nás) Výhody systému PPR: náhrada oceľových trubiek plastovými má výrazne kladné ekologické a ekonomické ukazatele minimálna životnosť pri správnej montáži 50 rokov hygienicky nezávadný, nekoroduje montáž je jednoduchá, čistá a rýchla jednoduchá manipulácia – nízká hmotnosť nízka hlučnosť nízké tlakové stráty trením systém spĺňa normy pre označenie „ekologicky šetrný výrobok“   Montáž systému PPR: Montáž a použitie výrobkov sa riadi montážnym predpisom pre systém PPR - spájanie polyfúznym zváraním. Záruka na rúry a tvarovky je 10 rokov

PPR T-kus 25

pre spájanie zváraním pre rozvody teplej a studenej vody pre spájanie zváraním Potrebné náradie 1 / Elektrická zváračka pre polyfúzne zváranie, opatrená zváracími nástavcami potrebnej dimenzie 2 / Dotykový teplomer 3 / Špeciálne nožnice alebo rezák (v prípade núdze pílka na železo) 4 / Ostrý vreckový nôž s krátkou čepeľou 5 / Handra z nesyntetického materiálu 6 / Lieh 7 / Meter, značkovač Príprava náradia 1 / Najprv na zváračku pevne uchytíme zváracie nástavce 2 / Zváračku pomocou regulátora nastavíme na teplotu 250 ° - 270 ° C a zapojíme do siete (doba ohrevu zváračky sa riadi podmienkami okolitého prostredia) 3 / V zahriatom stave vyčistíme zváracie nástavce od nečistôt z predchádzajúceho zvárania handričkou z nesyntetického materiálu, aby nedošlo k poškodeniu teflónovej vrstvy 4 / So zváračkou môžeme začať pracovať, až sa pomocou LED diódy a dotykového teplomeru uistíme, že je zváračka dostatočne nahriata, dotykový teplomer slúži na doregulovanie teploty na 250 - 270 ° C 5 / Správnu funkciu špeciálnych nožníc alebo rezného kolieska skontrolujeme jedným alebo dvoma kontrolnými urezať skúšobnej rúrky - pri kontrolnom rezaní nesmie dôjsť k stlačeniu vonkajšieho priemeru rúrky Príprava materiálu 1 / Všetok materiál dôkladne prehliadneme pred začatím práce U prvkov nesmie byť akýmkoľvek spôsobom zoslabená stena Pri uzatváracích prvkov pred montážou preveríme funkčnosť a závity skontrolujeme protikusom Zváracie hrdla a časti rúrok na zasunutie do hrdla očistíme a odmastíme Tvarovky nasunieme na tŕň a skontrolujeme, či nie sú na tŕni príliš voľné - tvarovky, ktoré sa na tŕni kývajú, vyradíme !!! Vlastný postup zvárania 1 / Nameriame potrebnú dĺžku rúrky a rúrku odrežeme (musíme Ak pri tom použiť pílku na železo, nožom očistíme odrezaný okraj rúrky od ostrapkov) 2 / Ďalej sa odporúča nožom alebo špeciálnym prípravkom zraziť pod uhlom 30 ° - 45 ° vonkajší okraj konca rúry určený pre nahriatie, a to predovšetkým u priemerov nad 40 mm (odhranění) • Tým sa zabráni hrnutí materiálu pri zasúvaní konca rúrky do tvarovky 3 / Fixkou alebo značkovačom sa odporúča označiť na rúrke dĺžku zasunutie konca rúrky do tvarovky podľa hĺbky navarovacie objímky tvarovky. Pritom je potrebné vziať do úvahy, že koniec rúry nesmie byť dotlačený až na doraz v objímke tvarovky. Musí zostať voľná medzera min. 1 mm pre zhrnutý materiál, ktorý by zužoval prierez tvarovky v mieste zvaru. 4 / Ďalej sa odporúča označiť pozíciu zvaru na rúrke i na tvarovke, tým sa zabráni pootočení rúrky voči tvarovke po zasunutí. Na tento účel možno využiť montážne rysky na tvarovkách. 5 / Po označení je nutné zvárané plochy očistiť a odmastiť. Bez tohto odmastenie nemusí dôjsť k ideálnemu prepojeniu natavených vrstiev! Teraz pristúpime k vlastnému nahrievanie. 6 / Najprv nasunieme na nahriaty nástavec tvarovku, ktorá má silnejšiu stenu ako rúrka a prehrieva sa dlhšie a skontrolujeme, či nie je na nástavci príliš voľná. Tvarovku, ktorá nedosadá po celom povrchu na nadstavec, vyradíme, pretože nerovnomerné nahrievanie vedie k nekvalitnému zvaru. Po tvarovke zasunieme do nahrievacieho nástavca rúrku. Pre tesnosť zasunutie platí to isté, čo pre tvarovku. 7 / Obidve časti nahrievame po dobu stanovenú v tabuľke: Doba prehrievania sa meria od chvíle, keď sú rúrka aj tvarovka nasunuté na zváracom nástavci v plnej dĺžke, ktorá bola vyznačená. Pri zlom zasúvaní rúry a tvarovky na tŕň je možné mierne otáčania oboch dielov (max. 10 °), ako sú nasunuté v požadovanej dĺžke. Počas prehrievania nie je dovolené žiadne pootáčanie, aby nedošlo ku zhrňovaniu materiálu. 8 / Po uplynutí zahrievacia doby vyberieme zo zváracieho nadstavca tvarovku aj trúbku a spojíme tak, že rúrku miernym pomalým rovnomerným tlakom zasunieme bez pootočenie osovo do objímky tvarovky až po hĺbku zasunutia. Skontrolujeme osové spojenie rúrky s tvarovkou. 9 / Nižšie uvedená tabuľka udáva časy od zdvihnutí z nástavca po zasunutí rúrky do tvarovky: V prípade prekročenia uvedenej doby hrozí nebezpečenstvo ochladenie natavené vrstvy a vytvorenie nekvalitného studeného spoja. Čerstvý spoj fixujeme a necháme vychladnúť podľa časových údajov vo vyššie uvedenej tabuľke. Potom už nemôže dôjsť k povyjetí rúry z tvarovky, spôsobené zváracím tlakom a zmene polohy tvarovky voči rúrke. Napustenie potrubia vodou je možné najskôr 1 hodinu po prevedení posledného zvaru.

PPR koleno 90°, 32

PPR plastové koleno 90° je určené pre zmenu potrubnej trasy.

PPR koleno 45°, 25

pre rozvody teplej a studenej vody pre spájanie zváraním Potrebné náradie 1 / Elektrická zváračka pre polyfúzne zváranie, opatrená zváracími nástavcami potrebnej dimenzie 2 / Dotykový teplomer 3 / Špeciálne nožnice alebo rezák (v prípade núdze pílka na železo) 4 / Ostrý vreckový nôž s krátkou čepeľou 5 / Handra z nesyntetického materiálu 6 / Lieh 7 / Meter, značkovač Príprava náradia 1 / Najprv na zváračku pevne uchytíme zváracie nástavce 2 / Zváračku pomocou regulátora nastavíme na teplotu 250 ° - 270 ° C a zapojíme do siete (doba ohrevu zváračky sa riadi podmienkami okolitého prostredia) 3 / V zahriatom stave vyčistíme zváracie nástavce od nečistôt z predchádzajúceho zvárania handričkou z nesyntetického materiálu, aby nedošlo k poškodeniu teflónovej vrstvy 4 / So zváračkou môžeme začať pracovať, až sa pomocou LED diódy a dotykového teplomeru uistíme, že je zváračka dostatočne nahriata, dotykový teplomer slúži na doregulovanie teploty na 250 - 270 ° C 5 / Správnu funkciu špeciálnych nožníc alebo rezného kolieska skontrolujeme jedným alebo dvoma kontrolnými urezať skúšobnej rúrky - pri kontrolnom rezaní nesmie dôjsť k stlačeniu vonkajšieho priemeru rúrky Príprava materiálu 1 / Všetok materiál dôkladne prehliadneme pred začatím práce U prvkov nesmie byť akýmkoľvek spôsobom zoslabená stena Pri uzatváracích prvkov pred montážou preveríme funkčnosť a závity skontrolujeme protikusom Zváracie hrdla a časti rúrok na zasunutie do hrdla očistíme a odmastíme Tvarovky nasunieme na tŕň a skontrolujeme, či nie sú na tŕni príliš voľné - tvarovky, ktoré sa na tŕni kývajú, vyradíme !!! Vlastný postup zvárania 1 / Nameriame potrebnú dĺžku rúrky a rúrku odrežeme (musíme Ak pri tom použiť pílku na železo, nožom očistíme odrezaný okraj rúrky od ostrapkov) 2 / Ďalej sa odporúča nožom alebo špeciálnym prípravkom zraziť pod uhlom 30 ° - 45 ° vonkajší okraj konca rúry určený pre nahriatie, a to predovšetkým u priemerov nad 40 mm (odhranění) • Tým sa zabráni hrnutí materiálu pri zasúvaní konca rúrky do tvarovky 3 / Fixkou alebo značkovačom sa odporúča označiť na rúrke dĺžku zasunutie konca rúrky do tvarovky podľa hĺbky navarovacie objímky tvarovky. Pritom je potrebné vziať do úvahy, že koniec rúry nesmie byť dotlačený až na doraz v objímke tvarovky. Musí zostať voľná medzera min. 1 mm pre zhrnutý materiál, ktorý by zužoval prierez tvarovky v mieste zvaru. 4 / Ďalej sa odporúča označiť pozíciu zvaru na rúrke i na tvarovke, tým sa zabráni pootočení rúrky voči tvarovke po zasunutí. Na tento účel možno využiť montážne rysky na tvarovkách. 5 / Po označení je nutné zvárané plochy očistiť a odmastiť. Bez tohto odmastenie nemusí dôjsť k ideálnemu prepojeniu natavených vrstiev! Teraz pristúpime k vlastnému nahrievanie. 6 / Najprv nasunieme na nahriaty nástavec tvarovku, ktorá má silnejšiu stenu ako rúrka a prehrieva sa dlhšie a skontrolujeme, či nie je na nástavci príliš voľná. Tvarovku, ktorá nedosadá po celom povrchu na nadstavec, vyradíme, pretože nerovnomerné nahrievanie vedie k nekvalitnému zvaru. Po tvarovke zasunieme do nahrievacieho nástavca rúrku. Pre tesnosť zasunutie platí to isté, čo pre tvarovku. 7 / Obidve časti nahrievame po dobu stanovenú v tabuľke: Doba prehrievania sa meria od chvíle, keď sú rúrka aj tvarovka nasunuté na zváracom nástavci v plnej dĺžke, ktorá bola vyznačená. Pri zlom zasúvaní rúry a tvarovky na tŕň je možné mierne otáčania oboch dielov (max. 10 °), ako sú nasunuté v požadovanej dĺžke. Počas prehrievania nie je dovolené žiadne pootáčanie, aby nedošlo ku zhrňovaniu materiálu. 8 / Po uplynutí zahrievacia doby vyberieme zo zváracieho nadstavca tvarovku aj trúbku a spojíme tak, že rúrku miernym pomalým rovnomerným tlakom zasunieme bez pootočenie osovo do objímky tvarovky až po hĺbku zasunutia. Skontrolujeme osové spojenie rúrky s tvarovkou. 9 / Nižšie uvedená tabuľka udáva časy od zdvihnutí z nástavca po zasunutí rúrky do tvarovky: V prípade prekročenia uvedenej doby hrozí nebezpečenstvo ochladenie natavené vrstvy a vytvorenie nekvalitného studeného spoja. Čerstvý spoj fixujeme a necháme vychladnúť podľa časových údajov vo vyššie uvedenej tabuľke. Potom už nemôže dôjsť k povyjetí rúry z tvarovky, spôsobené zváracím tlakom a zmene polohy tvarovky voči rúrke. Napustenie potrubia vodou je možné najskôr 1 hodinu po prevedení posledného zvaru.

PPR záslepka 32

pre spájanie zváraním pre rozvody teplej a studenej vody pre spájanie zváraním Potrebné náradie 1 / Elektrická zváračka pre polyfúzne zváranie, opatrená zváracími nástavcami potrebnej dimenzie 2 / Dotykový teplomer 3 / Špeciálne nožnice alebo rezák (v prípade núdze pílka na železo) 4 / Ostrý vreckový nôž s krátkou čepeľou 5 / Handra z nesyntetického materiálu 6 / Lieh 7 / Meter, značkovač Príprava náradia 1 / Najprv na zváračku pevne uchytíme zváracie nástavce 2 / Zváračku pomocou regulátora nastavíme na teplotu 250 ° - 270 ° C a zapojíme do siete (doba ohrevu zváračky sa riadi podmienkami okolitého prostredia) 3 / V zahriatom stave vyčistíme zváracie nástavce od nečistôt z predchádzajúceho zvárania handričkou z nesyntetického materiálu, aby nedošlo k poškodeniu teflónovej vrstvy 4 / So zváračkou môžeme začať pracovať, až sa pomocou LED diódy a dotykového teplomeru uistíme, že je zváračka dostatočne nahriata, dotykový teplomer slúži na doregulovanie teploty na 250 - 270 ° C 5 / Správnu funkciu špeciálnych nožníc alebo rezného kolieska skontrolujeme jedným alebo dvoma kontrolnými urezať skúšobnej rúrky - pri kontrolnom rezaní nesmie dôjsť k stlačeniu vonkajšieho priemeru rúrky Príprava materiálu 1 / Všetok materiál dôkladne prehliadneme pred začatím práce U prvkov nesmie byť akýmkoľvek spôsobom zoslabená stena Pri uzatváracích prvkov pred montážou preveríme funkčnosť a závity skontrolujeme protikusom Zváracie hrdla a časti rúrok na zasunutie do hrdla očistíme a odmastíme Tvarovky nasunieme na tŕň a skontrolujeme, či nie sú na tŕni príliš voľné - tvarovky, ktoré sa na tŕni kývajú, vyradíme !!! Vlastný postup zvárania 1 / Nameriame potrebnú dĺžku rúrky a rúrku odrežeme (musíme Ak pri tom použiť pílku na železo, nožom očistíme odrezaný okraj rúrky od ostrapkov) 2 / Ďalej sa odporúča nožom alebo špeciálnym prípravkom zraziť pod uhlom 30 ° - 45 ° vonkajší okraj konca rúry určený pre nahriatie, a to predovšetkým u priemerov nad 40 mm (odhranění) • Tým sa zabráni hrnutí materiálu pri zasúvaní konca rúrky do tvarovky 3 / Fixkou alebo značkovačom sa odporúča označiť na rúrke dĺžku zasunutie konca rúrky do tvarovky podľa hĺbky navarovacie objímky tvarovky. Pritom je potrebné vziať do úvahy, že koniec rúry nesmie byť dotlačený až na doraz v objímke tvarovky. Musí zostať voľná medzera min. 1 mm pre zhrnutý materiál, ktorý by zužoval prierez tvarovky v mieste zvaru. 4 / Ďalej sa odporúča označiť pozíciu zvaru na rúrke i na tvarovke, tým sa zabráni pootočení rúrky voči tvarovke po zasunutí. Na tento účel možno využiť montážne rysky na tvarovkách. 5 / Po označení je nutné zvárané plochy očistiť a odmastiť. Bez tohto odmastenie nemusí dôjsť k ideálnemu prepojeniu natavených vrstiev! Teraz pristúpime k vlastnému nahrievanie. 6 / Najprv nasunieme na nahriaty nástavec tvarovku, ktorá má silnejšiu stenu ako rúrka a prehrieva sa dlhšie a skontrolujeme, či nie je na nástavci príliš voľná. Tvarovku, ktorá nedosadá po celom povrchu na nadstavec, vyradíme, pretože nerovnomerné nahrievanie vedie k nekvalitnému zvaru. Po tvarovke zasunieme do nahrievacieho nástavca rúrku. Pre tesnosť zasunutie platí to isté, čo pre tvarovku. 7 / Obidve časti nahrievame po dobu stanovenú v tabuľke: Doba prehrievania sa meria od chvíle, keď sú rúrka aj tvarovka nasunuté na zváracom nástavci v plnej dĺžke, ktorá bola vyznačená. Pri zlom zasúvaní rúry a tvarovky na tŕň je možné mierne otáčania oboch dielov (max. 10 °), ako sú nasunuté v požadovanej dĺžke. Počas prehrievania nie je dovolené žiadne pootáčanie, aby nedošlo ku zhrňovaniu materiálu. 8 / Po uplynutí zahrievacia doby vyberieme zo zváracieho nadstavca tvarovku aj trúbku a spojíme tak, že rúrku miernym pomalým rovnomerným tlakom zasunieme bez pootočenie osovo do objímky tvarovky až po hĺbku zasunutia. Skontrolujeme osové spojenie rúrky s tvarovkou. 9 / Nižšie uvedená tabuľka udáva časy od zdvihnutí z nástavca po zasunutí rúrky do tvarovky: V prípade prekročenia uvedenej doby hrozí nebezpečenstvo ochladenie natavené vrstvy a vytvorenie nekvalitného studeného spoja. Čerstvý spoj fixujeme a necháme vychladnúť podľa časových údajov vo vyššie uvedenej tabuľke. Potom už nemôže dôjsť k povyjetí rúry z tvarovky, spôsobené zváracím tlakom a zmene polohy tvarovky voči rúrke. Napustenie potrubia vodou je možné najskôr 1 hodinu po prevedení posledného zvaru.

PPR T-kus 32

pre spájanie zváraním pre rozvody teplej a studenej vody pre spájanie zváraním Potrebné náradie 1 / Elektrická zváračka pre polyfúzne zváranie, opatrená zváracími nástavcami potrebnej dimenzie 2 / Dotykový teplomer 3 / Špeciálne nožnice alebo rezák (v prípade núdze pílka na železo) 4 / Ostrý vreckový nôž s krátkou čepeľou 5 / Handra z nesyntetického materiálu 6 / Lieh 7 / Meter, značkovač Príprava náradia 1 / Najprv na zváračku pevne uchytíme zváracie nástavce 2 / Zváračku pomocou regulátora nastavíme na teplotu 250 ° - 270 ° C a zapojíme do siete (doba ohrevu zváračky sa riadi podmienkami okolitého prostredia) 3 / V zahriatom stave vyčistíme zváracie nástavce od nečistôt z predchádzajúceho zvárania handričkou z nesyntetického materiálu, aby nedošlo k poškodeniu teflónovej vrstvy 4 / So zváračkou môžeme začať pracovať, až sa pomocou LED diódy a dotykového teplomeru uistíme, že je zváračka dostatočne nahriata, dotykový teplomer slúži na doregulovanie teploty na 250 - 270 ° C 5 / Správnu funkciu špeciálnych nožníc alebo rezného kolieska skontrolujeme jedným alebo dvoma kontrolnými urezať skúšobnej rúrky - pri kontrolnom rezaní nesmie dôjsť k stlačeniu vonkajšieho priemeru rúrky Príprava materiálu 1 / Všetok materiál dôkladne prehliadneme pred začatím práce U prvkov nesmie byť akýmkoľvek spôsobom zoslabená stena Pri uzatváracích prvkov pred montážou preveríme funkčnosť a závity skontrolujeme protikusom Zváracie hrdla a časti rúrok na zasunutie do hrdla očistíme a odmastíme Tvarovky nasunieme na tŕň a skontrolujeme, či nie sú na tŕni príliš voľné - tvarovky, ktoré sa na tŕni kývajú, vyradíme !!! Vlastný postup zvárania 1 / Nameriame potrebnú dĺžku rúrky a rúrku odrežeme (musíme Ak pri tom použiť pílku na železo, nožom očistíme odrezaný okraj rúrky od ostrapkov) 2 / Ďalej sa odporúča nožom alebo špeciálnym prípravkom zraziť pod uhlom 30 ° - 45 ° vonkajší okraj konca rúry určený pre nahriatie, a to predovšetkým u priemerov nad 40 mm (odhranění) • Tým sa zabráni hrnutí materiálu pri zasúvaní konca rúrky do tvarovky 3 / Fixkou alebo značkovačom sa odporúča označiť na rúrke dĺžku zasunutie konca rúrky do tvarovky podľa hĺbky navarovacie objímky tvarovky. Pritom je potrebné vziať do úvahy, že koniec rúry nesmie byť dotlačený až na doraz v objímke tvarovky. Musí zostať voľná medzera min. 1 mm pre zhrnutý materiál, ktorý by zužoval prierez tvarovky v mieste zvaru. 4 / Ďalej sa odporúča označiť pozíciu zvaru na rúrke i na tvarovke, tým sa zabráni pootočení rúrky voči tvarovke po zasunutí. Na tento účel možno využiť montážne rysky na tvarovkách. 5 / Po označení je nutné zvárané plochy očistiť a odmastiť. Bez tohto odmastenie nemusí dôjsť k ideálnemu prepojeniu natavených vrstiev! Teraz pristúpime k vlastnému nahrievanie. 6 / Najprv nasunieme na nahriaty nástavec tvarovku, ktorá má silnejšiu stenu ako rúrka a prehrieva sa dlhšie a skontrolujeme, či nie je na nástavci príliš voľná. Tvarovku, ktorá nedosadá po celom povrchu na nadstavec, vyradíme, pretože nerovnomerné nahrievanie vedie k nekvalitnému zvaru. Po tvarovke zasunieme do nahrievacieho nástavca rúrku. Pre tesnosť zasunutie platí to isté, čo pre tvarovku. 7 / Obidve časti nahrievame po dobu stanovenú v tabuľke: Doba prehrievania sa meria od chvíle, keď sú rúrka aj tvarovka nasunuté na zváracom nástavci v plnej dĺžke, ktorá bola vyznačená. Pri zlom zasúvaní rúry a tvarovky na tŕň je možné mierne otáčania oboch dielov (max. 10 °), ako sú nasunuté v požadovanej dĺžke. Počas prehrievania nie je dovolené žiadne pootáčanie, aby nedošlo ku zhrňovaniu materiálu. 8 / Po uplynutí zahrievacia doby vyberieme zo zváracieho nadstavca tvarovku aj trúbku a spojíme tak, že rúrku miernym pomalým rovnomerným tlakom zasunieme bez pootočenie osovo do objímky tvarovky až po hĺbku zasunutia. Skontrolujeme osové spojenie rúrky s tvarovkou. 9 / Nižšie uvedená tabuľka udáva časy od zdvihnutí z nástavca po zasunutí rúrky do tvarovky: V prípade prekročenia uvedenej doby hrozí nebezpečenstvo ochladenie natavené vrstvy a vytvorenie nekvalitného studeného spoja. Čerstvý spoj fixujeme a necháme vychladnúť podľa časových údajov vo vyššie uvedenej tabuľke. Potom už nemôže dôjsť k povyjetí rúry z tvarovky, spôsobené zváracím tlakom a zmene polohy tvarovky voči rúrke. Napustenie potrubia vodou je možné najskôr 1 hodinu po prevedení posledného zvaru.

PPR koleno 45°, 32

pre rozvody teplej a studenej vody pre spájanie zváraním Potrebné náradie 1 / Elektrická zváračka pre polyfúzne zváranie, opatrená zváracími nástavcami potrebnej dimenzie 2 / Dotykový teplomer 3 / Špeciálne nožnice alebo rezák (v prípade núdze pílka na železo) 4 / Ostrý vreckový nôž s krátkou čepeľou 5 / Handra z nesyntetického materiálu 6 / Lieh 7 / Meter, značkovač Príprava náradia 1 / Najprv na zváračku pevne uchytíme zváracie nástavce 2 / Zváračku pomocou regulátora nastavíme na teplotu 250 ° - 270 ° C a zapojíme do siete (doba ohrevu zváračky sa riadi podmienkami okolitého prostredia) 3 / V zahriatom stave vyčistíme zváracie nástavce od nečistôt z predchádzajúceho zvárania handričkou z nesyntetického materiálu, aby nedošlo k poškodeniu teflónovej vrstvy 4 / So zváračkou môžeme začať pracovať, až sa pomocou LED diódy a dotykového teplomeru uistíme, že je zváračka dostatočne nahriata, dotykový teplomer slúži na doregulovanie teploty na 250 - 270 ° C 5 / Správnu funkciu špeciálnych nožníc alebo rezného kolieska skontrolujeme jedným alebo dvoma kontrolnými urezať skúšobnej rúrky - pri kontrolnom rezaní nesmie dôjsť k stlačeniu vonkajšieho priemeru rúrky Príprava materiálu 1 / Všetok materiál dôkladne prehliadneme pred začatím práce U prvkov nesmie byť akýmkoľvek spôsobom zoslabená stena Pri uzatváracích prvkov pred montážou preveríme funkčnosť a závity skontrolujeme protikusom Zváracie hrdla a časti rúrok na zasunutie do hrdla očistíme a odmastíme Tvarovky nasunieme na tŕň a skontrolujeme, či nie sú na tŕni príliš voľné - tvarovky, ktoré sa na tŕni kývajú, vyradíme !!! Vlastný postup zvárania 1 / Nameriame potrebnú dĺžku rúrky a rúrku odrežeme (musíme Ak pri tom použiť pílku na železo, nožom očistíme odrezaný okraj rúrky od ostrapkov) 2 / Ďalej sa odporúča nožom alebo špeciálnym prípravkom zraziť pod uhlom 30 ° - 45 ° vonkajší okraj konca rúry určený pre nahriatie, a to predovšetkým u priemerov nad 40 mm (odhranění) • Tým sa zabráni hrnutí materiálu pri zasúvaní konca rúrky do tvarovky 3 / Fixkou alebo značkovačom sa odporúča označiť na rúrke dĺžku zasunutie konca rúrky do tvarovky podľa hĺbky navarovacie objímky tvarovky. Pritom je potrebné vziať do úvahy, že koniec rúry nesmie byť dotlačený až na doraz v objímke tvarovky. Musí zostať voľná medzera min. 1 mm pre zhrnutý materiál, ktorý by zužoval prierez tvarovky v mieste zvaru. 4 / Ďalej sa odporúča označiť pozíciu zvaru na rúrke i na tvarovke, tým sa zabráni pootočení rúrky voči tvarovke po zasunutí. Na tento účel možno využiť montážne rysky na tvarovkách. 5 / Po označení je nutné zvárané plochy očistiť a odmastiť. Bez tohto odmastenie nemusí dôjsť k ideálnemu prepojeniu natavených vrstiev! Teraz pristúpime k vlastnému nahrievanie. 6 / Najprv nasunieme na nahriaty nástavec tvarovku, ktorá má silnejšiu stenu ako rúrka a prehrieva sa dlhšie a skontrolujeme, či nie je na nástavci príliš voľná. Tvarovku, ktorá nedosadá po celom povrchu na nadstavec, vyradíme, pretože nerovnomerné nahrievanie vedie k nekvalitnému zvaru. Po tvarovke zasunieme do nahrievacieho nástavca rúrku. Pre tesnosť zasunutie platí to isté, čo pre tvarovku. 7 / Obidve časti nahrievame po dobu stanovenú v tabuľke: Doba prehrievania sa meria od chvíle, keď sú rúrka aj tvarovka nasunuté na zváracom nástavci v plnej dĺžke, ktorá bola vyznačená. Pri zlom zasúvaní rúry a tvarovky na tŕň je možné mierne otáčania oboch dielov (max. 10 °), ako sú nasunuté v požadovanej dĺžke. Počas prehrievania nie je dovolené žiadne pootáčanie, aby nedošlo ku zhrňovaniu materiálu. 8 / Po uplynutí zahrievacia doby vyberieme zo zváracieho nadstavca tvarovku aj trúbku a spojíme tak, že rúrku miernym pomalým rovnomerným tlakom zasunieme bez pootočenie osovo do objímky tvarovky až po hĺbku zasunutia. Skontrolujeme osové spojenie rúrky s tvarovkou. 9 / Nižšie uvedená tabuľka udáva časy od zdvihnutí z nástavca po zasunutí rúrky do tvarovky: V prípade prekročenia uvedenej doby hrozí nebezpečenstvo ochladenie natavené vrstvy a vytvorenie nekvalitného studeného spoja. Čerstvý spoj fixujeme a necháme vychladnúť podľa časových údajov vo vyššie uvedenej tabuľke. Potom už nemôže dôjsť k povyjetí rúry z tvarovky, spôsobené zváracím tlakom a zmene polohy tvarovky voči rúrke. Napustenie potrubia vodou je možné najskôr 1 hodinu po prevedení posledného zvaru.

PVC mufna průměr 50mm

Připojení - lepení x lepení Používá se ke spojení dvou trubek, hrdlo - hrdlo 50mm     A - 50mm B - 61mm C - 31mm