ŠK spektrum Ředidlo S 6006 k ředění syntetických a olejových nátěrových látek 350 g

 • Charakteristika: Je to zmes alifatických uhľovodíkov s minimálnym množstvom aromatických uhľovodíkov.
 • Použitie: Riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu.

Vlastnosti:

 • Farba: bezfarebný
 • Zápach: typický po použitých surovinách
 • Hustota: 750 - 799 kg/m3
 • Farba v mg J2/100 ml roztoku: max. 6
 • Bod vzplanutia: 37,5°C
 • Odparok: max. 15 mg/100 ml
 • Teplotná trieda: T3
 • Trieda požiaru: II B
 • Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Bezpečnostné opatrenia:

Riedidlo S 6006 je klasifikované ako prípravok škodlivý pre človeka i pre životné prostredie a horľavý prípravok.

V prevádzkach, v ktorých sa manipuluje s riedidlom treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu z pracoviska a skladov pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C. Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie horľavých kvapalín. Výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l , plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l , 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.

Aidol PVC-REINIGER - 5 l

Špeciálny čistič na rozpúšťadlovej báze pre ošetrenie dielcov z PVC určených na lakovanie. Doplnok k PVC-LACK 2 in 1.Velmi dobrý čistiaci účinok, obsahuje rozpúšťadlá pre dobrú priľnavosť laku. Kva ...

Verdünnung V 101 (riedidlo) - 1 l

Riedidlo na báze technického benzínu je ako jediné doporučené pre riedenie náterových hmôt firmy Remmers, kde riedenie prichádza do úvahy v prípade potreby získať nižšiu viskozitu farby. Kvalitný výro ...

Aidol CAR-2 - 5 l

Náter odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu, posypovej soli. Obsahuje ochranné prostriedky proti riasam a plesniam. Kvalitný výrobok nemeckej firmy Remmers. ...

Aidol Pflege - Öl 2,5L

Produkt vyrobený na báze ľanového oleja určený na ochranu a dekoráciu záhradného nábytku, drevených palúb z tvrdého ale aj mäkkého dreva. Povrch opatrený týmto olejom je vysoko vode odolný, mikroporéz ...

Aidol Compact - Lasura PU - 2,5 l

Dekoratívna silnovrstvová Lasura na vodnej báze pre nátery drevených dielcov ako sú okná, dvere, podhľady, obloženie. Kvalitný výrobok nemeckej firmy Remmers. Vybraný odtieň z priloženého vzorkovníka ...

Aidol Wetteschutz - Lasura UV + - 2,5 l

Lazúrovací gél s nanoabsorbéry UV žiarenia na vodnej báze. Priedušná středněvrstvá Lasura pre všetky druhy dreva, vrátane exotického. Nekvapká a poskytuje drevu ochranu proti UV žiareniu a poveternost ...

Renovier - Lasura vrchný Lasura - 2,5 l

Kvalitný náterový systém skladajúci sa zo základu (Grund) a finálne Lasura (Finish) na báze rozpúšťadiel pre renováciu zašedlých vonkajších dielcov. Kvalitný výrobok nemeckej firmy Remmers. Farebný od ...

Aidol Pflege - Öl 5L

Produkt vyrobený na báze ľanového oleja určený na ochranu a dekoráciu záhradného nábytku, drevených palúb z tvrdého ale aj mäkkého dreva. Povrch opatrený týmto olejom je vysoko vode odolný, mikroporéz ...

Aidol Wetteschutz - Lasura UV + - 5 l

Lazúrovací gél s nanoabsorbéry UV žiarenia na vodnej báze. Priedušná středněvrstvá Lasura pre všetky druhy dreva, vrátane exotického. Nekvapká a poskytuje drevu ochranu proti UV žiareniu a poveternost ...

Renovier - Lasura vrchný Lasura - 5 l

Kvalitný náterový systém skladajúci sa zo základu (Grund) a finálne Lasura (Finish) na báze rozpúšťadiel pre renováciu zašedlých vonkajších dielcov. Kvalitný výrobok nemeckej firmy Remmers. Farebný od ...

Aidol HK-Lasura - 10 l

Slabovrstvá impregnačný lazúra, určená predovšetkým pre ochranu a dekoráciu vonkajších povrchov. Jej jedinečné zloženie umožňuje dokonalú ochranu dreva proti plesni, zamodraniu, hnilobe, riasam, škodc ...