Technológie a služby inteligentnej dopravy (Jiří Zahradník)

Stav: Vypredané

Cena:
20,43€

Popis produktu

Problematika , riešená v projekte je pomerne rozsiahla, autori si kládli v prvom rade za cieľ pripraviť pre odbornú verejnosť a v neposlednom rade pre študentov publikáciu, ktorou prezentujú svoje poznanie v rôznych oblastiach technológií a služieb inteligentnej dopravy. Nejde o učebnicu, kde sa systémom od jednoduchšieho k zložitejšiemu približuje problematika pre študentov. Ide o odbornú publikáciu, kde chcú autori v prvom rade prezentovať poznanie, ktoré sa získalo okrem iného aj počas troch ...
Problematika , riešená v projekte je pomerne rozsiahla, autori si kládli v prvom rade za cieľ pripraviť pre odbornú verejnosť a v neposlednom rade pre študentov publikáciu, ktorou prezentujú svoje poznanie v rôznych oblastiach technológií a služieb inteligentnej dopravy. Nejde o učebnicu, kde sa systémom od jednoduchšieho k zložitejšiemu približuje problematika pre študentov. Ide o odbornú publikáciu, kde chcú autori v prvom rade prezentovať poznanie, ktoré sa získalo okrem iného aj počas troch rokov riešenia spomínaného projektu.

Zákazníci tiež kúpili