Macht mit! Kniha pro učitele 2. díl (neuvedené)

Stav: Vypredané

Cena:
14,82€

Popis produktu

Macht mit! je moderní třídílná učebnice
německého jazyka.
Učebnice je určena pro výuku němčiny jako
druhého cizího jazyka v 7.–9. (resp. 6.–9.)
ročníku základních škol nebo v odpovídajících
ročnících víceletých gymnázií.
Učivo odpovídá svým obsahem a rozsahem
(180–200 hodin) požadavkům Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Každý díl obsahuje šest tematických okruhů,
každá lekce je rozvržena do deseti vyučovacích
hodin. První díl je uveden vstupním
audioorálním kurzem.
Uč ...
Macht mit! je moderní třídílná učebnice
německého jazyka.
Učebnice je určena pro výuku němčiny jako
druhého cizího jazyka v 7.–9. (resp. 6.–9.)
ročníku základních škol nebo v odpovídajících
ročnících víceletých gymnázií.
Učivo odpovídá svým obsahem a rozsahem
(180–200 hodin) požadavkům Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Každý díl obsahuje šest tematických okruhů,
každá lekce je rozvržena do deseti vyučovacích
hodin. První díl je uveden vstupním
audioorálním kurzem.
Učební soubor obsahuje učebnici pro žáka,
knihu pro učitele a pracovní sešit.
Kniha pro učitele je současně metodickou
příručkou, kromě žákovské učebnice obsahuje
i vložené listy s metodickými náměty ke každé
vyučovací hodině.
Audionahrávky na CD obsahují písně, fonetická
cvičení a texty namluvené rodilými mluvčími
(dospělými a dětmi).
Učební soubor doplňují černobílé přílohy
a testy (předlohy ke kopírování) a plakáty.
Přílohy jsou ke stažení zdarma
na www.polyglot.cz.
Obsah učiva a jeho uspořádání, metody
a formy práce umožňují dosažení referenční
úrovně A1–A2 podle SERR.

Zákazníci tiež kúpili