Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov (Zuzana Labovská)

Stav: Vypredané

Cena:
4,82€

Popis produktu

Učebnica má za cieľ objasniť základné postupy, najčastejšie využívané na identifikáciu nebezpečenstva v chemických prevádzkach, pričom časť týchto metód sa ďalej používa aj na kvantitatívne hodnotenie už samotného rizika vyplývajúce z identifikovaného nebezpečenstva. Hodnotenie nebezpečenstva je organizované úsilie zamerané na identifikáciu a anlýzu významu nebezpečných situácií spojených s procesom alebo činnosťou. Konkrétne hodnotenie nebezpečenstva sa využíva na určenie nedostatkov v konštruk ...
Učebnica má za cieľ objasniť základné postupy, najčastejšie využívané na identifikáciu nebezpečenstva v chemických prevádzkach, pričom časť týchto metód sa ďalej používa aj na kvantitatívne hodnotenie už samotného rizika vyplývajúce z identifikovaného nebezpečenstva. Hodnotenie nebezpečenstva je organizované úsilie zamerané na identifikáciu a anlýzu významu nebezpečných situácií spojených s procesom alebo činnosťou. Konkrétne hodnotenie nebezpečenstva sa využíva na určenie nedostatkov v konštrukciách a v prevádzkových zariadeniach, ktoré by mohli viesť k náhodnému úniku chemických látok, požiaru alebo výbuchu. Mnohé z týchto metód na hodnotenie nebezpečenstva možno použiť aj na problematiku súvisiacu s funkčnosťou, ekonmikou a environmentálnymi aspektmi prevádzky.
Učebnica je určená poslucháčom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Zákazníci tiež kúpili