Efektívne praktiky vyjednávania (25.6.2015 Bratislava)

Stav: Vypredané

Cena:
222€

Popis produktu

Popis seminára
Stratégie, metódy, taktiky - praktické rady a odporučenia
Zdokonalíte si zručnosti potrebné pre úspešné a efektívne vyjednávanie. Naučíte sa ako identifikovať a použiť v praxi rôzne vyjednávacie techniky. Osvojíte si techniky ako sa vedieť ubrániť nátlakovým vyjednávacím technikám.
Workshop sa skladá z troch častí: z metód ovplyvňovania a manipulácie, zo stratégií a taktík vyjednávania a zvládnutia manipulácie a odporu.
Workshop je vedený interaktívnou formou. Je kombináciou krátk ...
Popis seminára
Stratégie, metódy, taktiky - praktické rady a odporučenia
Zdokonalíte si zručnosti potrebné pre úspešné a efektívne vyjednávanie. Naučíte sa ako identifikovať a použiť v praxi rôzne vyjednávacie techniky. Osvojíte si techniky ako sa vedieť ubrániť nátlakovým vyjednávacím technikám.
Workshop sa skladá z troch častí: z metód ovplyvňovania a manipulácie, zo stratégií a taktík vyjednávania a zvládnutia manipulácie a odporu.
Workshop je vedený interaktívnou formou. Je kombináciou krátkych

Zákazníci tiež kúpili