Delegovania a spätná väzba ako nástroje zlepšovania výkonu (23.4.2015Bratislava)

Stav: Vypredané

Cena:
198€

Popis produktu

Popis seminára
Zámerom kurzu je rozvíjať a podporiť kompetencie zamestnancov prideliť zodpovednosť a autoritu podriadenému za účelom splnenia úlohy, spôsobom ktorý je pre podriadeného motivačný.
Seminár je určený
vedúcim tímov, lídrom, manažérom
Obsah seminára
Popis tém
Význam delegovania a spätnej väzby.
Zásady princípu kongruentného delegovania.
Spätná väzba ako komunikačný prostriedok.
Vedenie delegujúceho rozhovoru.
Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby.
Obavy z delegovania.
Limity posky ...
Popis seminára
Zámerom kurzu je rozvíjať a podporiť kompetencie zamestnancov prideliť zodpovednosť a autoritu podriadenému za účelom splnenia úlohy, spôsobom ktorý je pre podriadeného motivačný.
Seminár je určený
vedúcim tímov, lídrom, manažérom
Obsah seminára
Popis tém
Význam delegovania a spätnej väzby.
Zásady princípu kongruentného delegovania.
Spätná väzba ako komunikačný prostriedok.
Vedenie delegujúceho rozhovoru.
Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby.
Obavy z delegovania.
Limity poskytovania

Zákazníci tiež kúpili