Živnosť a s.r.o. sú najčastejšími formami podnikania na Slovensku. Ak tiež chcete začať podnikať a rozmýšľate, či je lepšie mať živnosť alebo s.r.o.,  pokračujte nižšie v článku.

Vznik podnikania

Založiť si živnosť je oveľa jednoduchšie a lacnejšie, ako založenie s.r.o. Náklady na založenie živnosti vás vyjdú na 5 EUR za každú voľnú živnosť. Nie je potrebný žiaden finančný vklad na začiatok. Všetko potrebné na vybavenie živnosti dokážete vybaviť na obvodnom či mestskom úrade. Dňom ohlásenia živnosti môžete začať podnikať (v prípade voľnej živnosti).

Ak sa rozhodnete založiť s.r.o., je to oveľa náročnejšie. Budete na to musieť minúť viac času aj peňazí. Potrebných je vypracovať množstvo dokumentov, čo je zdĺhavé a nie veľmi jednoduché. Čo sa týka financií, tak len súdne poplatky vás budú stať približne 330 EUR. Taktiež je potrebné rátať s ďalšími výdajmi (pomoc pri vypracovaní dokumentov, overenie notárom a podobne). Pri s.r.o. je taktiež potrebný minimálny vklad, a to vo výške 5000 EUR. Založenie s.r.o. nie je tak rýchle ako založenie živnosti, no dá sa taktiež založiť pomerne rýchlo. Pomôcť vám pri tom môže niektorá z firiem, ktoré sa venujú zakladaniu s.r.o. Tie vybavia všetko za vás. Jednoduchou možnosťou ako začať podnikať, je taktiež možnosť kúpiť si už existujúcu s.r.o.

Administratíva

Čo sa týka administratívy, spoločnosť s ručením obmedzeným je oveľa náročnejšia na administratívu ako živnosť. Preto niektoré firmy využívajú externé firmy, ktoré im pri vedení administratívy pomôžu. Avšak v takomto prípade treba rátať so zvýšenými nákladmi. S.r.o. má viac povinností. Je lepšie si najať externú firmu, ktorá sa o to postará, pretože to zaberie množstvo času a energie, ktorú by ste mohli vložiť radšej do svojho podnikania. Je potrebné sa starať o všetky dokumenty, výkazy, štatistiky, evidenciu, zakladanie účtovných dokladov a ďalšiu administratívu. Je toho veľa.

 

Ako živnostník máte tiež administratívne povinnosti, ale je ich omnoho menej ako majú s.r.o.

Účtovníctvo

Ak podnikáte ako živnostník, môžete viesť jednoduché účtovníctvo. Také účtovanie nie je problém zvládnuť. Ak sa dokonca rozhodnete uplatňovať paušálne výdavky, nemusíte viesť účtovníctvo.

V s.r.o. musíte viesť podvojné účtovníctvo. To je náročné a ak sa doň nevyznáte, je skôr nemožné, aby ste ho viedli bez chýb. Taktiež by ste museli účtovaniu venovať množstvo času, ktorý by ste vedeli lepšie využiť na svoje podnikanie. Najjednoduchšie je účtovníctvo zveriť externej firme alebo si najať účtovníka. Taktiež budete musieť rátať s nákladmi na ich zaplatenie.

Zmeny

Ak potrebujete vykonať nejakú zmenu v živnosti, zájdete na mestský alebo obecný úrad a zmena v osvedčení o živnostenskom oprávnení vás vyjde na 3 eurá.

Ak však chcete vykonať zmenu v s.r.o., je potrebné podať návrh na príslušný súd a i len drobná zmena údajov v obchodnom registri vás vyjde na 66 EUR, čo zaplatíte na poplatkoch. AK ešte spravíte chybu v návrhu, súd vám môže návrh vrátiť.

Odvody

V s.r.o., ak ste jediným spoločníkom i konateľom, ktorý si nestanoví žiadnu odmenu ani mzdu, nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak máte živnosť, odvody do Sociálnej poisťovne neplatíte prvý rok, no ďalší rok musíte platiť odvody aspoň v minimálnej výške. Tie sa ale môžu navýšiť, a to na základe vášho zisku z podnikania. Čím vyššie zisky, tým vyššie odvody.

Riziko (ručenie)

Keď ste živnostník, ručíte za svoje záväzky celým svojim majetkom, a to aj osobným, ale aj majetkom rodiny. Ak nebudete splácať svoje záväzky, príde na rad exekútor, ktorý môže siahať na váš majetok.

Keď máte s.r.o., ručíte za záväzky len obmedzene, a to do výšky svojho nesplateného vkladu. Ide o oveľa bezpečnejšiu formu podnikania, pretože ak sa vám niečo nepodarí, stratíte len to, čo ste do firmy vložili. Nikto nebude siahať na váš súkromný majetok ani na majetok rodiny.

Imidž

Pre mnohých je s.r.o. oveľa dôveryhodnejšia ako živnostníci. Avšak takýto názor nemusí mať každý. Nie je dôvod, prečo by mala s.r.o. pôsobiť lepším dojmom ako živnosť. V s.r.o. ako aj v živnosti, môže byť za všetkým iba jeden človek. Mať s.r.o. len kvôli tomu, že budete mať lepší imidž nie je správne. Mali by ste si zvážiť ostatné výhody a nevýhody, na základe čoho sa rozhodnete.

Nevieme však jednoznačne povedať, či je lepšie podnikať na živnosť alebo s s.r.o.  Všetko závisí od konkrétnej podnikateľskej činnosti. Pre s.r.o. je najväčšou výhodou nízke riziko. V prípade, že máte veľký obrat, zamestnancov, množstvo pohľadávok a záväzkov, určite je lepšie podnikať ako s.r.o. Mať s.r.o. je lepšie aj vtedy, ak chcete oddeliť svoj osobný a rodinný majetok od firemného.  Tak neohrozíte rodinu, ani keď sa dostanete do finančných problémov.