Ako čistiť komín?

Mnohý z nás berú čistenie komína, na ktorý máme napojený svoj krb, len ako nutnosť. Myslíme si že ak pretiahneme kefu vnútrom komína je všetko v poriadku ale nie vždy je to pravdou. V komíne sa nám usádza decht ktorý môže byť aj v pevnejšom smolovitom stave a ten obyčajná kefa neodstráni . Pri intenzívnejšom kúrení sa neraz stane že nám do komína šľahajú plamene z krbu a tie vedia urobiť poriadne nepríjemnosti. Ako prvá je možnosť pokiaľ máme šamotový komín. Šamotové tvárnice nie sú určené na vedenie plameňa a tie sa nám zosypú čo má za následok netesnosti v komíne a vyhorenie Vašej domácnosti. Ďalšia závažná vec je smolovitý decht ktorý rýchlo absorbuje plamene a stáva sa vysoko horľavý.

Sú to závažné veci ktoré odhalí len skúsený odborník a tým vie uchrániť Váš majetok.

Poznáme aj veľmi účinné chemické čističe.

Čistič komína je zmes špeciálnych kryštálov, ktoré pri horení vytvárajú aktívne látky, ktoré pokrývajú v komíne plochy zhromaždených sadzí, dechtu a iných nebezpečných látok. Nános sa pokrýva aktívnou látkou, nahrieva sa, vysychá a krehne. Postupne po strate vlhkosti sa uvoľní a opadá. Odstránenie nebezpečných látok prebieha v dvoch fázach a to hneď pri aplikácii odchádzajú častice spolu s dymom a odsypávajú sa. Ďalšia fáza prebieha behom ďalšieho kúrenia v krbe, alebo v kachliach. Táto procedúra trvá pri aktívnom používaní komína až niekoľko týždňov, keď množstvo nebezpečných látok v komíne podstatne klesá a tým takisto významne klesá možnosť vyhorenia komína.

Nepodceňujem preto čistenie komína a revízne správy ktoré vyžadujeme k záručným listom ale aj poisťovne ich vyžadujú ku škodovým udalostiam inak vám poisťovňa nič nevyplatí aj keď ste si poctivo platili poistky a zverme čistenie komína odborníkovi – kominárovi.