Je bazénová chémia potrebná, ak mám v bazéne filtráciu?

Bazénová filtrácia je účinný spôsob, ako pravidelne okysličovať vodu a zachytávať najväčšie nečistoty. Bazénová chémia dokáže zlikvidovať aj všetky mikroorganizmy, vírusy, baktérie, a tým zabraňuje znečisťovaniu vody a udržiava ju bezpečnú pre vaše zdravie.

Tip:

Musíte si uvedomiť, že bazénová filtrácia sa dopĺňa s bazénovou chémiou. Jedna bez druhej fungujú výrazne obmedzene.

 

Ako správne dávkovať bazénovú chémiu?

Asi si hovoríte či udržiavať čistú vodu v bazéne pomocou chémie, nemôže poškodiť vaše zdravie. Teoreticky je to možné a práve preto musíte vyberať chémiu, ktorá bude dostatočne efektívna, ale zároveň ohľaduplná k zdraviu kúpajúcich sa.

Na tento účel slúžia  jednoduché a lacné plavákové dávkovače, pripadne poloautomatické dávkovače, ktoré však majú vyššiu cenu, ale disponujú početnými nastaveniami pre uvoľňovanie chemických látok.

 

Ako aplikovať bazénovú chémiu?

Každá údržba vody pomocou chémie sa začína otestovaním vody. To znamená, že musíte odmerať hodnotu pH, ktorú zistíte za asistencie bazénového testeru. Existujú dva najrozšírenejšie druhy – kvapalný a vo forme tabliet. Každý má svoje výhody a je len na vás, s ktorým sa vám bude lepšie manipulovať.

Okrem hodnoty pH musíte zistiť aj tvrdosť vody v bazéne. Ak zistené hodnoty míňajú požadované limity, tak ich musíte upraviť do požadovaných čísel.

pH

Podľa hodnota pH zistíte či je voda v bazéne nie je príliš kyslá alebo zásaditá.

Pamätajte, že...

o       Optimálna hodnota pH musí byť na úrovni 7,0 - 7,4, aby bola vhodná na kúpanie.

o       pH viac ako 7,4 ma za následok dráždenie očí, pleti a silný pach po chlóre.

o       pH menej ako 7,0 sa prejavuje tým, že materiály z ktorých je bazén vyrobený strácajú svoju farbu, kovy začínajú oxidovať a aj vaše telo môže byť podráždené.

Keď budete vedieť, akým smerom musíte pH posunúť, stačí kúpiť správny prípravok. Ak potrebuje pH zvýšiť, hľadajte preparáty s označením plus, pre úpravu pH smerom nadol zas mínus. Spočiatku by ste mali pH kontrolovať aspoň dvakrát do týždňa, aby ste dosiahli požadovanú hodnotu. Po dosiahnutý tohto stavu, bude stačiť aj jedna kontrola za týždeň.

Tvrdosť vody

Po pH je to druhá najdôležitejšia hodnota, ktorá vás zaujíma pri vode na kúpanie. Ak na napúšťanie použijete vodu z kohútika, tak váš dodávateľ by mal poskytovať údaje o jej tvrdosti. V prípade, že použijete iný zdroj vody, tak budete musieť pristúpiť k testom.

Pamätajte, že...

Hodnoty na určenie tvrdosti vody podľa nemeckej stupnice sú:

o       0 - 4 dGH        veľmi mäkká voda

o       4 - 8 dGH        mäkká voda

o       8 - 12 dGH      stredne tvrdá (polotvrdá) voda

o       12 - 18 dGH    tvrdá voda

o       18 - 30 dGH    veľmi tvrdá voda

Voda na kúpanie je vhodná, pokiaľ nepresiahne 18 dGH. Tvrdosť vody stačí kontrolovať raz za mesiac. Presnejšie informácie získate na príslušných prípravkoch.

 

Dezinfekcia vody

Ak máte upravené hodnoty pH aj tvrdosť vody je v požadovaných úrovniach, tak je čas začať s dezinfekciou vody. Najčastejším prostriedkom, s ktorým sa stretnete je chlór.

Chlór môže byť vo forme prášku, kvapaliny, tabliet, mini tabliet na jeho forme nezáleží. Svoju úlohu splní v akejkoľvek podobe a jednoducho ho stačí vložiť do zásobníka. Podobne, ako pri pH a tvrdosti vody aj chlór musíte udržiavať v predurčenom rozmedzí: 0,3 – 0,5 mg/l.

 

Prvé napustenie bazéna

Bazén musí byť na rovine, aby sme doň mohli začať napúšťať vodu. Keď bude bazén naplnení zapnite filtráciu a začnite s kontrolou pH a tvrdosti. Pokiaľ budú namerané hodnoty v poriadku, môžete pokračovať aplikáciou chlórových prípravkov. Prvé dní po napustení musíte pravidelne kontrolovať jednotlivé prvky použitej bazénovej chémie a potom vám už nič nebráni využívať váš bazén na letné osvieženie.

 

Pri prevádzka bazéna nezabúdajte na tri základné pravidla:

·        pravidelné čistenie vody pomocou bazénovej filtrácie,

·        zbieranie voľne viditeľných nečistôt použitím sieťok alebo vysávačov,

·        pravidelne kontrolovať hodnotu pH, tvrdosť vody a chlór.

 

Ako na zelenú vodu a riasy v bazéne?

Občas sa napriek vašej nesmiernej snahe môže stať, že voda v bazéne nie je priezračná. Takýmto častým javom býva zelená voda a riasy v bazéne. Ak nastane takáto situácia, skontrolujte hodnotu pH a chlóru, lebo problém bude určite tam. V správne nachlórovanej vode s optimálnym pH, totiž neprežijú žiadne mikroorganizmy.

Pokiaľ voda páchne po chlóre, tak to znamená, že máte nedostatok voľného chlóru, pretože ten nie je takmer cítiť. Váš problém je v prebytku viazaného chlóru, ktorý je následkom vysokého pH vody, ktoré musíte znížiť. Aplikujte protiriasový prípravok a nechajte pustenú filtráciu. Ak máte v bazéne väčšie množstvo rias, tak ich odstraňujte aj mechanicky.

 

AKO PREDÍSŤ ZNEČISTENIU BAZÉNA:

1.      Vstup do bazéna by mal byť cez miesto, kde si môžete očistiť nohy. Inak budete neustále loviť nečistoty v podobe lístia, trávy alebo hliny z dna vášho bazéna. Najlepším riešením by bola bazénová sprcha, ale dobre poslúži aj vedro, alebo vanička z vodou na očistu pred vstupom do bazéna.

2.      Nezabúdajte bazén zakrývať. Možno sa vám to zdá ako mrhanie peňazí, ale po jednej sezóne bez plachty si uvedomíte, že to naozaj stojí zato. Navyše, ceny krycích plachiet dokážete nájsť už od pár desiatok eur.

3.      Pravidelne kontrolujte úroveň pH a udržujte ho v rozmedzí 7,0 – 7,6.

4.      Nezabúdajte kontrolujte aj hodnotu tvrdosti vody, tá by nemala presahovať 18 dBH.

5.      Dezinfikujte, aby ste predišli špinavej vode a rozmnožovaniu mikroorganizmov.

6.      Na rozptýlenie bazénovej chémie používajte plaváky. Svojím pohybom po hladine dokážu lepšie rozptýliť chemické látky, tak aby sa poriadne premiešali s vodou.

7.      Aspoň raz denné púšťajte bazénovú filtráciu.

8.      Nezabúdajte čistiť aj dno a steny bazénov.

 

ALTERNATÍVNE METÓDY PRE ČISTÚ VODU V BAZÉNE

Udržiavať čistý bazén bez najrozličnejších mikroorganizmov, rias, vírusov sa dá aj bez používania veľkého množstva chémie. Povieme si o dvoch alternatívnych možnostiach – slanej vode v bazéne a UV žiarení.

Slaná voda v bazéne

V posledných rokoch sa čoraz viac dostáva do popredia údržba vody v domácich aj verejných bazénoch pomocou soli. Najskôr však vyvrátime dva základne mýty o používaní slanej vody v bazéne:

·        Mnohým ľuďom hneď napadne, že ide o bezchlórovú technológiu. Ale opak je pravdou. Používanie slanej vody v bazéne je chlórový systém, takže ak ste ho chceli využívať, pretože ste alergickí na chlór, tak to nie je dobré riešenie, hoc takto vyprodukovaný chlór je menej dráždivý pre váš organizmus a je pomerne čistý. No stále je to iba chlór.

·        A nečakajte ani, že takto udržiavaný bazén pomocou soli bude mať liečivé až blahodarne účinky na vaše telo. V obmedzenej forme sa nájdu, ale určite nebudú dosahovať tie z morskej vody, pretože slanosť je asi 10krát nižšia ako v mori.

 

Ako funguje ošetrovanie vody v bazéne pomocou soli?

Všetko je založené na prírodnom procese. Na to aby bol váš bazén dokonale čistý, budete potrebovať tri základné zložky: vodu, soľ a elektrickú energiu. Ak ste dávali v škole pozor, tak si možno spomeniete na proces nazývaný elektrolýza.

Celé to funguje tak, že pod vplyvom elektrického napätia dochádza k vytváraniu plynného chlóru, ktorý sa premiešava s vodou a výsledkom je kyselina chlórna. To však nie je všetko. Počas tohto deja vznikajú aj ozón a kyslík, ktoré majú rovnako priaznivé dopady na čistotu vody. Celý proces elektrolýzy ochraňuje bazén pred mikroorganizmami prostredníctvom dezinfekčných činidiel, ktoré vznikajú v dôsledku elektrochemickej reakcie.

 

Koľko soli budem potrebovať do bazéna?

To sa dá hravo vypočítať. Salinita v bazéne sa musí pohybovať v rozmedzí 0,4 až 0,5 % na 1 m3. Jednoducho ju pridáte do bazéna alebo do na to určeného zariadenia a zapnete filtráciu pre jej lepšie rozpustenie.

 

Aké by malo byť pH pri používaní soli v bazéne?

Nemusíte sa báť, že aplikáciou soli sa bude pH výrazne meniť. Pri tomto priebehu vzniká hypocholiritan, ktorý má neutrálne pH. Pri slanej vode je dokonca možná, mierne zvýšená hodnota pH, pretože čistiaca funkcia je aktívna aj pri vyššom pH.

Využívanie slanej vody v bazéne patrí medzi najohľaduplnejšie spôsoby ošetrenia vody. Ide o metódu, ktorá je priaznivá nielen pre človeka, ale aj pre celé životné prostredie, pretože nevznikajú nebezpečné látky, ktoré by ho ohrozovali.

 

Výhody slanej vody v bazéne

+        Nízke prevádzkové náklady. Ušetríte na výdavkoch za ošetrenie vody, pretože peniaze vynaložené pri tomto spôsobe sanitácie sú nepomerne nižšie ako u bazénovej chémie.

+        Pohodlne zlikvidujete vírusy, baktérie aj riasy a nemusíte používať nebezpečné chemikálie, ktoré by sa mohli dostať do rúk detí.

+        Medzi pozitíva môžeme započítať aj zníženie chlórového zápachu, voda je oveľa príjemnejšia a vytvára dojem ako by ste boli pri mori. Voda bude menej agresívna pre ľudský organizmus, takže napríklad otvorenie očí pod vodou bude neporovnateľne príjemnejšie.

Nevýhody slanej vody v bazéne

-         Napriek tomu, že koncentrácia soli je niekoľkokrát nižšia ako v mori, stále musíte rátať s rýchlejšou koróziou kovových časti bazéna.

-         Pri používaní slanej vody bude postupom času potrebné vymeniť aj nerezové komponenty za titánové.

-         Negatívom je aj odstraňovanie odpadovej vody. Tá sa totiž nesmie vypúšťať do čističiek odpadových vôd.

-         Budete musieť pretrpieť menej presnú kontrolu chlóru, ktorá je vyjadrená iba v %.

-         Obstarávacia cena špeciálnych dávkovačov nepatrí medzi ľudové.

 

Dezinfekcia vody v bazéne pomocou UV-C

Posledný spôsob sanitácie vody, ktorý spomenieme je možnosť využiť biologickú úpravu vody prostredníctvom UV-C žiariča.

Slovo biologická sa tu nespomína náhodou. Ide totiž o jednu z najpriaznivejších metód pre životné prostredie, akú môžete vyskúšať. Založená ja na výraznej eliminácií chemikálii (v priemer o 70%) v bazénoch všetkých veľkostí. Tento proces funguje pri hodnote pH na úrovni 7,2 a množstvo chlóru sa zníži na 0,2 mg/l.

 

Ako funguje UV-C žiarič v bazéne?

Voda z bazéna prechádza cez UV-C zariadenie, kde dochádza k jej ožarovaniu pomocou ultrafialového vyžarovania. Toto žiarenie má takú vlnovú dĺžku (253,7 nm), ktorá dokáže zabíjať baktérie všetkého druhu. Funguje to na princípe rozkladania DNA, ktorú majú všetky živé organizmy, ktoré znečisťujú vašu priezračnú vodu.

Pri UV-C prístrojoch sa kladie dôraz na intenzitu elektromagnetického žiarenia. Jeho sila musí byť dostatočná, aby dokázala vyhubiť čo možno najväčšie percento baktérií. Dobre fungujúci žiarič musí byť schopný eliminovať minimálne 95 % všetkých organizmov vo vode (preto sa používa minimálna dávka chlóru pre 100 % úspešnosť).

Negatívom je aj kolísanie pH, ktoré musíte častejšie kontrolovať a samozrejme vyššia obstarávacia cena.